Uffe Tecknare

Uffe Tecknare är egentligen en pseudonym.
Han föddes i Danmark 1937 som Uffe Vibeke och är i huvudsak känd som tecknare.

Vibeke har sin verksamhet i Gränna, vid Vättern.