Per Cederbank

Per Cederbank är född 1967 i Borås och gick i konstskola för Arne Fallberg.

Per har målat sedan barnsben och etablerade sig redan 1984 som konstnär,
numera på heltid. Han arbetar mycket med ytor och strukturer i en bred färgskala.
Per började en gång i tiden med landskapsmåleri men har hela tiden sökt efter en egen
stil som han nu har funnit.

Han arbetar i oljefärg på duk, papper men även på skiffersten för att få fram ändå mer
struktur och djup i sina bilder, med andra ord Per utvecklas hela tiden som konstnär.