Ardy Strüwer

Ardy Strüver är en av Europas färgstarkaste målare, mycket beroende på hans orientaliska bakgrund. Ardy har haft flera utställningar på Galleri 701, du kan läsa mer om dem här.