Ulrica Hydman-Vallien

Född i Stockholm 1938. Studier vid konstfackskolan i Stockholm 1958-1961 och i USA
samt Mexico 1962-1963. Knuten till Kosta-Boda som formgivare inom glas sedan 1972.

Lärare vid Pilchuck Glass School, USA 1981-1988.
Lärare vid Bildwerk, Frauenau, Tyskland 1989.

Är representerad på en mängd museer och institutioner bland vilka kan nämnas,
Nationalmuseum i Stockholm, Viktoria & Albert Museum i London, National Museum
of Modern Art i Tokyo, Corning Museum of Glass i New York, Konstmuseum i
Dusseldorf, Powerhouse Museum i Sydney samt Musée des Arts Decoratives.

Ulrica Hydman-Vallien är en av våra mest folkkära konstnärer. Hennes verk är spridda
över hela världen och för de flesta är hon kanske mest känd som glaskonstnär, men
bildkonstnär rimmar bättre med sanningen-oavsett om hon arbetar med glas, keramik
eller måleri är det bilder hon gör. På glaset målar hon direkt och i dessa bilder ser vi ofta
ögonen Andra och ofta återkommande motiv är ormen och vagnen. Men Ulrica Hydman-
Vallien är även en ypperlig grafiker. Ett exempel på detta kan du se i litografin som
exclusivt är framtagen för Telia Trophy. Idag bor och arbetar Ulrica i den lilla byn Åfors,
alldeles intill glasbruket. Och det är här, mitt i den småländska skogen som hon finner
sin inspiration ur bl a motivet med tulpanerna vuxit fram.