Richard Ryan

Richard Ryan föddes 1974 i Santiago, Chile. Han kom till Sverige i unga år. I mitten på 1990-talet började han arbeta som konstnär och fotograf med Stockholm som bas. Fotografiet är en central utgångspunkt för Ryans konst och han kombinerar gärna detta med olika typer av tryck.

Ryan började således arbeta med silkscreen tryck som medium, samma teknik som Andy Warhol flitigt använt. Ryans urbana bildvärld för understundom tankarna både till Andy Warhol och Roy Lichtenstein men utvecklar sin egen stil inom genren.