Dominik Pawlowski

Dominik Pawlowski, född i Polen 1956
Studier på Konstfackskolan i Kielce 1972-77
Hans första separatutställning var på Galleri Smedbyn i Huskvarna 1987.
Hans målningar har visats från Luleå till Ystad.

Allt började 1981 då Domink vistades i Sverige tillfälligt. Det politiska läget i Polen var instabilt.
Detta gav möjlighet att stanna i Sverige och efterhand fick han svenskt medborgarskap.

Uttalande om Dominiks konst av en gallerist och konstvetare:
Dominik Pawlowski har ett mångårigt kunnande i sitt måleri. I form av studier och praktiskt
övande i mer än 30 år. I sitt tidigare måleri har han arbetat med impressionistiska landskap,
där ljuset och ögonblicket i gläntor och skogsdungar blivit till konstnärliga element.

Utseendemässigt har måleriet förändrats och mognat genom åren. Människan-gestalten har
kommit in som halvabstrakta figurer i dunkla rum och områden. Metamorforsen-förvandlingen
verkar på ett spännande sätt, eftersom målningen inte blir beständig och tillrättalagd.
I nuläget har måleriet mognat och än en gång förändrats med få tillägg. Landskap och gestalter
ligger fortfarande kvar i det fördolda, medan transparanta former lagts på varann som skapar
mystiska världar och speciella sammanhang.

Förnyelsen att våga verkar till det bästa för hans konstnärliga mognad och utveckling.